Dénia.com
Cercador

La Marina Alta pacta el benefici comú mitjançant Pacte'MA per millorar l'ocupació a tot el territori

17 de novembre de 2023 - 12: 03

Pacte'MA va néixer el 2007 de la mà de CREAMA amb l'objectiu de millorar l'ocupació i el desenvolupament local en l' Marina Alta mitjançant una planificació i execució d'estratègies que anteposa el benefici comú.

En aquest acord es van desenvolupar els següents projectes territorials, atès les diferents zones que envolten la comarca i, per tant, les diferents necessitats de cada àrea: zona costa, intermèdia i interior.

El Projecte Punt Nàutic se centra en la recuperació del sector pesquer, que té un greu problema de relleu generacional i des de Pacte'MA es pretén potenciar el sector nàutic recreatiu. Passaport Marina Alta: treballa per un model turístic més sostenible i vertebrador que una la costa amb l'interior de la comarca.

D'altra banda, la Xarxa Agrícola pretén revitalitzar el sector agrícola des de la innovació, així com dos projectes més que alimenten la resta, entre ells el Observatori Marina Alta, que actualitza i agrupa en una web més de 300 indicadors estadístics a nivell municipal, els pobles dels quals es troben a la comarca.

La Estratègia Marina Alta és l'encarregada, mitjançant una metodologia participativa, de traçar i actualitzar un full de ruta dels àmbits, tant de l'ocupació com del desenvolupament local, tenint en compte les necessitats reals del territori.

En aquest sentit, s'aplica la intel·ligència territorial, és a dir, l'opinió de les persones i diferents grups dacció local de territori, amb l'objectiu de definir un pla d'acció i donar resposta a les necessitats que perceben tots els actors de la comarca.

Tots aquests projectes tenen un enfocament comarcal, tant des del punt de vista territorial, com a nivell de recursos: el litoral es complementa amb l'interior i viceversa, atès que un sector productiu no pot evolucionar només.

A més, des d'aquest Pacte s'estan impulsant diferents iniciatives de cara a establir un sistema econòmic sostenible a nivell social i ambiental, duent a terme accions de sensibilització i conscienciació a la ciutadania sobre la importància de donar suport a activitats econòmiques sostenibles.

De la mateixa manera, cal destacar que el Pacte abasta també la creació i difusió de diferents recursos adreçats a PIMES, per ajudar-los i orientar-los en el procés de transformació de l'activitat cap a un model sostenible amb l'entorn on operen.

A més, des CREAMA també s'impulsen accions, tallers i cursos de formació que se sol·liciten i imparteixen en concordança amb les línies estratègiques que des del Pacte es van consensuant.

En són exemple els tallers d'ocupació comarcals amb especialitats formatives tendents a obtindre certificats de professionalitat que vénen a cobrir les necessitats detectades en el diagnòstic i l'estratègia, així com cursos de formació relacionats amb competències digitals, sector agrari o comerç.

A la pròpia web de CREAMA podràs consultar tota la informació, així com les diferents iniciatives que duen a terme per millorar la xarxa territorial municipal.

Deixa un comentari

    37.861
    4.463
    12.913
    2.630