Dénia.com
Cercador

Política de Privacitat

Modificat el 28 d'agost de 2019

Política de privacitat, en compliment del Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3 / 2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de 5 de desembre.

Responsable del tractament

 • Nom: DÉNIA.COM
 • Denominació social: AVANT CEM SL
 • CIF: B54458666
 • Adreça social: Pl. Tenor Cortis núm 2 03700 Dénia, Alacant, Espanya
 • Registre: Registre Mercantil d'Alacant, Tom 3416, Foli 138, Llibre 0, Full A-119358
 • Telèfon: +34 634 403 154
 • Correu electrònic: info@denia.com

Com hem obtingut les dades?

La lectura de tots els articles i els comentaris dels usuaris en aquesta web és accessible de manera gratuïta sense necessitat de registre ni fer cap cessió de dades. A nivell estadístic i per oferir publicitat segmentada, es regula l'ús de cookies. Tens informació més detallada aquí: https://www.denia.com/politica-de-cookies/.

És voluntari i opcional participar en els comentaris o inscriure't al newsletter. En tots dos casos, hauràs d'omplir un formulari.

Participació en els comentaris

Aquest formulari es troba baix de les publicacions, notícies i articles. Gràcies a aquest formulari pots fer comentaris, fer preguntes o simplement expressar la teua opinió sobre un article o notícia.

Per a això, se sol·licita el correu electrònic i el osca (Nom o "àlies") amb el que vols que aparegui el teu nom com a autor de la persona que publica el teu comentari. És important esmentar que el mail mai serà visible pels altres usuaris.

NEWSLETTER

La newsletter es troba en https://www.denia.com/newsletter/

Aquest formulari és opcional i s'ha d'omplir únicament si desitges obtindre un newsletter diari amb totes les notícies publicades en les últimes 24 hores.

Per a això es requereix conèixer únicament el teu e-mail.

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals? Existeix cessió de dades a tercers?

Com s'ha comentat en el punt anterior, la lectura del contingut és completament accessible i gratuïta: no cal facilitar dades. Per tant, no hi ha captació de dades personals ni cessió de dades a tercers. La finalitat de l'ús de les cookies es regula en https://www.denia.com/politica-de-cookies/.

Només en el cas que desitgis participar en els comentaris o al newsletter serà necessari facilitar les teues dades personals. Depenent del formulari emplenat, la recollida de dades tindrà una finalitat diferent:

Participació en els comentaris

Farem servir aquestes dades perquè pugues publicar i participar el comentaris de les notícies, expressar la teua opinió personal o plantejar un dubte a la comunitat de lectors.

Aquest servei, així com tots els serveis que aquesta web ofereix als usuaris, és gratuït.

No se cedeix o transfereix aquesta informació a menys que aquesta siga requerida per una autoritat legal.

Aquests dades no es venen a tercers ni són usats per a fins comercials.

Has d'haver llegit i respectar les condicions d'ús https://www.denia.com/condiciones-uso/.

NEWSLETTER

Farem servir aquestes dades perquè pugues rebre les notícies ordenades cada 24 hores al teu e-mail.

Aquest servei, així com tots els serveis que aquesta web ofereix als usuaris, és gratuït.

No se cedeix o transfereix aquesta informació a menys que aquesta siga requerida per una autoritat legal.

Aquests dades no es venen a tercers ni són usats per a fins comercials.

Sobre la legitimació

El tractament de dades personals es realitza amb les següents bases:

 • La teua sol·licitud del newsletter o publicació del teu comentari.
 • El teu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que l'informem d'aquesta política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta i d'estar d'acord, pots acceptar mitjançant la marcació de les caselles disposades a aquest efecte.

En qualsevol moment pots canviar d'opinió i retirar el teu consentiment.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

Si tens qualsevol dubte sobre si en DÉNIA.COM estem tractant les teues dades personals, pots contactar amb nosaltres en qualsevol moment per obtindre confirmació.

Els usuaris les dades sigan objecte de tractament, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i conforme al procediment legalment establert, podran exercitar gratuïtament els drets d':

 • accés
 • rectificació
 • Supressió
 • Oposició
 • limitació
 • portabilitat
 • Oposició digital / Dret a l'oblit

Així mateix, us informem que, si ho creus oportú, tens dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit. Hauràs d'emplenar i signar el document que correspon acompanyat de fotocòpia del DNI, a AvantCem, SL, Plaça Tenor Cortis, 2
03700 Dénia (Alacant). Aquesta és la llista dels documents disponibles:

Per oferir-te una assistència més ràpida també pots contactar-nos a través de l'adreça de correu electrònic info@denia.com o via telefònica en qualsevol dels telèfons facilitats en la pàgina de contacte https://www.denia.com/contacto/ i solucionarem el teu problema el més aviat possible.

Autoritat de control

Treballem perquè les teues dades sigan segurs i es compleixi la política de protecció de privacitat. si després contactar- veus que no hem pogut solucionar el teu cas i consideres vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, pots interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per quant de temps es conserven les dades?

Les teues dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen, per determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar de la finalitat o mentre no exerceixis el teu dret de supressió.

Quines mesures de seguretat s'apliquen en el lloc on s'emmagatzemen les dades?

Les teues dades són tractades per professionals i empleats que han estat degudament informats de la importància de la teua privacitat.

AvantCem, SL (DÉNIA.COM) disposa d'unes instal·lacions informàtica i mesures de seguretat d'alt nivell amb l'objectiu de minimitzar qualsevol risc de fuga o ús indegut de les teues dades. Tot i així, és impossible garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Acceptació i consentiment

T'informem de la present política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta i d'estar d'acord, pots acceptar mitjançant la marcació de les caselles disposades a aquest efecte en tots els formularis del nostre web. En qualsevol moment pots canviar d'opinió i retirar el teu consentiment.

37.861
4.463
12.913
2.650