Dénia.com
Cercador

Així preveu Dénia el futur per al barri París Pedrera-Camp Roig: ixen a licitació les obres

03 2024 abril - 10: 14

La Junta de Govern Local de Dénia va aprovar el 27 de març passat la licitació per dur a terme les obres del projecte de reurbanització del carrer de Sagunt. Aquest projecte, finançat amb Fons Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Generalitat Valenciana, té com a objectiu principal transformar la via en un entorn més amigable per als vianants, amb voreres àmplies i la incorporació d'àrees verdes.

L'àrea d'actuació es troba al barri anomenat París-Pedrera/Camp Roig, que inclou el tram comprès entre l'Avinguda d'Alacant i el Passeig Saladar, amb una extensió d'aproximadament 4.100 metres quadrats. El pressupost total de licitació per a aquest servei és de 673.774,06 euros (IVA no inclòs), i les empreses interessades tenen l'oportunitat de presentar les seues ofertes fins al 17 d'abril de 2024. S'estima que el termini per a l'execució de les obres serà de set mesos i mig.

Els antecedents que han motivat aquesta iniciativa rauen en la necessitat de revitalitzar comercialment el carrer Sagunt, millorant-ne els serveis i creant espais de pas més amplis i agradables per incrementar la visibilitat dels comerços. Actualment, l'estretor de les voreres, amb una amplada de 1,80 metres, dificulta el trànsit de vianants, agreujat per la presència d'estacionament en bateria a banda i banda del carrer. A més, la manca d'arbrat i àrees de descans limitades a tres bancs als extrems del carrer contribueixen a una experiència poc confortable per als vianants.

Amb aquesta mesura, l'equip de govern vol potenciar el comerç local i millorar la qualitat de vida dels residents, apostant per una transformació integral que promogui la mobilitat sostenible i el gaudi de l'espai públic a la ciutat.

La regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, ha exposat que aquest projecte té com a finalitat principal «fer més agradable aquesta artèria comercial de la ciutat». L'objectiu de la Reurbanització del Carrer Sagunt és millorar l'accessibilitat del carrer, incrementar l'espai dedicat al vianant, dotant la zona d'una millora a l'arbrat i al mobiliari urbà, perquè es generin àrees d'ombra i de descans per als transeünts. Amb tot això, els objectius de la present actuació són:

 • Facilitar els itineraris comercials i proporcionar zones àmplies de pas i millorar l'accessibilitat a totes les persones.
 • Renovar les infraestructures soterrades del carrer, i connectar les baixants de pluvials dels edificis sota les voreres.
 • Incorporar arbratge per incrementar el confort climàtic del carrer, eliminar contaminació atmosfèrica i millorar la imatge urbana de la zona.
 • Necessitat dactuar no només per recuperar espais per a la comunitat sinó en benefici del medi ambient.

Un barri més accessible

Un dels principals objectius de la reurbanització del carrer Sagunt és millorar l'accessibilitat de totes les persones als espais públics. Per aconseguir l'objectiu, una de les mesures principals és l'ampliació de les voreres a tres metres d'amplada, millorar els guals de vianants i l'eliminació dels obstacles i de barreres arquitectòniques per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, per exemple, per complir amb la normativa vigent.

Es reconvertirà l'aparcament del carrer en aparcament en línia, com ja es va fer durant la pandèmia, i es perdran algunes places a favor de guanyar un carrer que siga més verd, agradable, còmode i transitable, sense obstacles de vianants. Es reordenaran així mateix els fanals instal·lats actualment, fins a col·locar-los a 50 cm de la vora de la vorera, cosa que permetrà alhora millorar l'accessibilitat del carrer.

«Un carrer verd millora la qualitat de vida»

"La plantació d'arbratge al llarg del carrer és un altre dels pilars de l'actuació, ja que un carrer verd ofereix als residents una qualitat de vida millor", segons ha comentat Ripoll. Una mesura que, a més dels beneficis mediambientals que comporta el verd urbà, millorarà l'estètica del conjunt i també la sensació de benestar dels transeünts.

A l'hora d'escollir les espècies que es plantaran, es cercarà principalment que s'adaptin adequadament a les característiques del clima de la zona. Amb la plantació d'arbratge, es cercarà crear zones d'ombra, per tal que puguen ser utilitzades per les persones i que puguen gaudir d'aquests espais.

A les cruïlles dels carrers, s'ha previst l'execució d'unes tanques perimetrals, que a més de servir per embellir el carrer, serviran per substituir els actuals bol·lards. Per això, s'ha seleccionat la plantació de Viburnum Lucidum com a arbust a col·locar a les bardisses esmentades. D'altra banda, en voreres pròpies, es preveu la plantació d'arbres en escocells de dimensions 1x2 metres, per així fer un carrer més agradable visualment. L'espècie seleccionada per a la plantació és el morus alba fruitless. Tot i això, les espècies finals que es plantaran a tota la zona, hauran de ser consensuades amb el personal responsable de l'àrea de jardineria de l'Ajuntament de Dénia.

Renovació del mobiliari urbà

També s'han tingut en compte els requeriments a la disposició del mobiliari urbà, de manera que els bancs, papereres, etc. compleixin les exigències de la normativa vigent.

Els bancs s'ubicaran als eixamplaments de les voreres a la zona junt a les cruïlles o interseccions del carrer, de manera que serveixin de zona de descans, i alhora dificultin, junt als parterres previstos, l'encreuament en oblic del carrer , conduint els vianants cap als passos de vianants. Estaran proveïts de reposabraços.

A més, es col·locaran papereres als xamfrans de les voreres, ja que ateses les característiques de la urbanització no es considera necessària la col·locació de més mobiliari urbà a les mateixes, que podria fins i tot entorpir la circulació dels vianants.

Com a novetats, per una banda, està prevista la instal·lació d'una font d'aigua, que quedarà integrada a l'entorn en una zona de fàcil accés, i es connectaran a la xarxa d'aigua potable, de manera que en permetin el consum a els llocs públics. La font prevista és un model inclusiu adaptat per a totes les persones. Una altra de les novetats és la col·locació de tres aparca bicis als diferents xamfrans per promoure l'ús alternatiu d'aquest mitjà de transport, que és més sostenible i eficient que l'automòbil.

Finalment, la regidora de Territori ha comentat que "està també previst instal·lar una nova bateria de contenidors soterrats, a prop de l'avinguda d'Alacant, que se sumarà a les dues ja existents".

2 Comentaris
 1. Mipb diu:

  Efectivament …parlen de voreres més àmplies quan hi ha zones de les marines a les q no existeixen i ens juguem el tipus diàriament.
  Vegeu, davant de l'institut Maria Ibars o davant de l'hotel Daniya. Per cert també paguem impostos!!

 2. fortuna diu:

  LES MARINES «ABANDONADES» SEGUIREM ESPERANT. Per si no ho recorden RESIDIM «NO ESTIUEM», però encara que fos així NO ENS TENEN EN COMPTE. BRRRRRR


37.861
4.463
12.913
2.710