Dénia.com
Cercador

Els afectats per desnonaments no pagaran la plusvàlua dels seus habitatges

14 d'agost de 2013 - 00: 00

L'ajuntament de Dénia ha donat a conèixer una nova línia d'ajuts a les persones que es troben en processos hipotecaris, centrant-se aquesta vegada en una de les reivindicacions de la PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca). D'aquesta manera eximirà les persones afectades per un desnonament del pagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana -plusvalía- dels seus habitatges.

Aquestes normes regulen la concessió d'ajudes en els supòsits d'execucions hipotecàries i compravendes en què la part compradora siga la pròpia entitat bancària, o entitat pertanyent al seu grup, sempre que la quantia de la compravenda siga igual a la de la resta del préstec hipotecari que resti per pagar, i sempre que siga habitatge únic i habitual del nucli familiar.

Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any, i per a les transmissions produïdes amb posterioritat al 31 de desembre de l'2010 s'aplicarà amb efecte retroactiu.

Ajudes per a l'IBI i la taxa de fem

Així mateix el consistori denier va renovar la línia d'ajuts per al pagament de l'IBI i la taxa d'escombraries per a persones amb menys recursos que es va iniciar l'any passat i que subvenciona el tram de l'increment d'impostos i taxes municipals.

Aquests ajuts estan destinats a aturats de llarga durada, famílies nombroses, famílies monoparentals i monomarentals, jubilats i pensionistes amb baix nivell de renda i dones afectades per violència de gènere. Entre els requisits per a sol·licitar-hi haver pagat prèviament l'IBI i la taxa d'escombraries dins el període voluntari o tindre concedit l'ajornament o fraccionament de pagament en el termini de sol·licitud de la subvenció; que el sol·licitant siga titular de l'habitatge i no ser propietaris d'un altre immoble.

Serà al mes de setembre quan es publiquin les bases i la convocatòria d'ajuts.

Deixa un comentari

    37.861
    4.463
    12.913
    2.600