Dénia.com
Cercador

Dénia prorroga el pla per agilitzar el departament d'Urbanisme iniciat el 2020

28 de novembre de 2023 - 13: 25

El Pla de Millora del departament d'Urbanisme de Dénia es prorrogarà un any més, segons va poder afirmar el Consell d'Urbanisme a la primera reunió del mandat. Això suposa mantindre el reforçament de personal per a l'àrea amb cinc professionals: dos arquitectes, dos aparelladors i un TAG. La regidora de Territori de l'Ajuntament de Dénia, M. Josep Ripoll, va oferir aquestes afirmacions durant el balanç dels resultats del pla de millora iniciat fa tres anys.

Els resultats aconseguits, «malgrat els canvis periòdics a la plantilla que ens exigeixen uns mesos de formació», són molt positius, va afirmar Ripoll. Entre el 2021 i el 2023 s'han tramitat 1.415 expedients d'obra major i se n'han resolt 367. D'aquests finalment han estat concedits 214 expedients. Pel que fa a les xifres d‟atenció al públic, s‟han realitzat 1.929 cites presencials i 4.589 telefòniques amb el personal tècnic del departament.

El Consell d'Urbanisme destaca que els primers sis mesos de funcionament d'aquest pla de xoc per reforçar i agilitzar els serveis del departament d'Urbanisme ja es van reduir a menys de la meitat les sol·licituds de llicències pendents.

Mesures d'agilització administrativa

El funcionament del departament d'Urbanisme també s'ha vist agilitzat gràcies a la posada en marxa de mesures com el procediment de l'informe previ, exigit per l'Ordenança de la Construcció per a les obres majors, que va entrar en vigor el 10 de juliol de 2021. A el termini d'un mes després de la presentació de tota la documentació, el sol·licitant de llicència rep un informe previ amb l'explicació del marc de referència bàsic amb l'objectiu d'evitar allò que era molt habitual i és que fins a un 75% de les peticions de llicències havien de ser esmenades.

Entre les novetats anunciades ahir, la regidora va destacar que aquest informe previ també inclourà la informació d'ofici sobre el punt de clavegueram al qual s'ha de connectar cada construcció, «estalviant la persona interessada haver de passar per Aqualia».

D'altra banda, també en la línia d'agilitzar certs procediments, “per facilitar la implantació de plaques solars crearem un imprès és específic, de manera que el sol·licitant coneixerà tota la documentació que cal aportar”.

Com a guia dajuda als sol·licitants de llicències, Ripoll va recordar que al web municipal estan publicats els criteris dinterpretació de lOrdenança de la Construcció, «que ampliarem amb els criteris dinterpretació del Pla General Estructural». En aquest sentit, a més, la regidora va proposar lorganització duna jornada específica amb els professionals per explicar detalladament els criteris daplicació del nou document de planejament.

Igualment, es convocarà una segona trobada monogràfica centrada en la nova Ordenança reguladora del registre de reserves d'aprofitament, en fase d'exposició al públic. Es tracta d'una ordenança per regular com gestionar les reserves d'aprofitament reconegudes per l'ajuntament, «mitjançant la creació d'un registre públic i transparent», en què els particulars inscriuran les unitats d'aprofitament per presentar-les al consistori i poder-les consumir quan vulguen materialitzar més edificabilitat en projectes urbanístics o bé per poder-les vendre entre particulars.

«La finalitat, amb totes aquestes actuacions, és facilitar la feina als professionals del sector de la construcció perquè, efectivament, la tramitació de les llicències siga més àgil. I resoldre tots aquells dubtes que puguen tindre. Treballar en col·laboració, que és el que dóna millor resultats i la reunió d'ahir del Consell d'Urbanisme en va ser un bon exemple», ha insistit Ripoll.

Plans d'ordenació detallada

Pel que fa al Pla General Estructural, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme el mes de maig passat, la regidora de Territori va informar el Consell d'Urbanisme que després de les exposicions al públic dels plans detallats de la Xara i Jesús Pobre només s'han rebut cinc al·legacions, quatre de Jesús Pobre i una de la Xara.

Quant al final de Dénia, la contractació de la redacció del Pla d'Ordenació Detallada es farà per zones: Les Rotes, sector C1 (zona IES Sorts de la Mar), el Montgó, nucli urbà, polígon industrial, les Marines, les Deveses, i el disseminat.

1 Comentari
  1. fortuna diu:

    !! Agilitat!!! Vinga… Cal treballar més


37.861
4.463
12.913
2.680