Dénia.com
Cercador

Dénia penalitza Urbaser, obligant a pagar 1.357'76 € diaris fins que compleixi el contracte

29 de desembre de 2023 - 12: 28

A la sessió plenària que es va celebrar a Dénia aquest dijous es va aprovar per majoria, amb els vots afirmatius de PSPV, Compromis i Vox, i l'abstenció de PP, les mesures per a la imposició de penalitzacions al contracte per a la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids, neta urbana i Ecoparc. El passat 22 de novembre del 2023, la regidoria de Medi Ambient va emetre un informe d'incompliment per part d'Urbaser S.A. de les obligacions derivades del contracte subscrit l'1 de febrer de 2022, entre aquesta i l'Ajuntament de Dénia. Urbaser, va començar la prestació del servei públic de recollida de residus sòlids, neteja urbana i Ecoparc l'1 de juliol del 2022.

Segons la regidoria d'Hisenda, Urbaser no va incorporar tots els vehicles i maquinària vinculats al contracte, i el 31 d'octubre encara quedaven pendents d'incorporar deu vehicles. L'oferta de vehicles específics per a la prestació del servei realitzada per Urbaser va ser objecte de valoració, i per tant és determinants en l'adjudicació.

Per tot això, el 29 de novembre passat, la Junta de Govern Local va acordar iniciar un expedient d'imposició de penalitats, la proposta de les quals presentada al ple és primer, imposar a Urbaser una penalitat diària de 0,02 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, fet que suposa una penalitat diària de 1.357'76 €, que s'aplicarà fins al lliurament de la totalitat dels vehicles i materials establerts al contracte amb l'empresa, minorant-se mensualment la quantitat resultant de les factures a abonar-lo . Tot això sense perjudici de l'avaluació de l'afectació que la manca del material i vehicles esmentat produeix a la prestació del servei contractat, que podrà ser objecte d'un nou expedient d'indemnització per incompliments contractuals o, si escau, de resolució contractual

3 Comentaris
 1. Miguel diu:

  Em sembla molt bé la imposició de la multa a Urbaser i espero que això serveixi alguns tècnics municipals que quan la gent va a l'ajuntament a denunciar, pot tindre raó

 2. Jopelin diu:

  Aprofundint en el comentari anterior, molt encertat, m'imagino que la sanció de més de 1000€ diaris es reflectirà amb total transparència a disposició de la ciutadania i descobrirem on aniran.
  N'estic segur, ja que tenim un Ajuntament molt progressista i transparent.

 3. elle diu:

  Vull suposar que aquesta quantitat ens la descomptarà el Corporatiu Municipal als Ciutadans a les nostres taxes d'escombraries, al final som nosaltres els que hem patit aquestes deficiències.
  O és molt suposar?
  Suposo que seguirem pagant una de les taxes més altes d'Espanya per un servei deficient i els diners aniran a la butxaca dels de sempre


37.861
4.463
12.913
2.700