Dénia.com
Cercador

Com varia la valoració dels candidats de Dénia segons l'ocupació, l'edat, la nacionalitat o el sexe de l'electorat?

18 de maig de 2023 - 14: 27

Segons la primera part del sondeig electoral de Dénia, publicada per Dénia.com aquest dijous, Rafa Carrióde Compromís, és el candidat a l'Alcaldia millor valorat pels veïns i veïnes. Tot i que a nivell de popularitat, els més coneguts, amb àmplia diferència, són Vicent Grimalt (PSPV) I Pepa Font (PP). Però, com afecta la puntuació i el coneixement les diferents situacions laborals, nacionalitats, edats o sexes?

En termes generals, les valoracions no fluctuen segons edat, nacionalitat ni sexe de l'enquestat, a excepció de les qualificacions dispensades a Mario Vidal, que solen ser més indulgents entre les dones (5,1 de valoració mitjana davant 3,7).

Per situació laboral, s'observa que els jubilats adjudiquen els millors registres a Vicent Grimalt (5,6) i carreguen contra el candidat de VOX (1,3). En canvi, el primer regidor del consistori denier rep les pitjors consideracions dels empresaris i autònoms (3,6), mentre que els treballadors per compte d'altri no dubten a castigar Fèlix Rodó, amb un 2 sobre 10.

Pepa Font, Susana Mut y Mario Vidal acumulen més popularitat entre jubilats i treballadors per compte propi que entre els estudiants, mentre que a Juanjo Nieves y Sergi Sales també els coneixen més els jubilats que els treballadors per compte d'altri.

Per acabar, Mario Vidal i Sergi Sales nodreixen la seua popularitat gràcies a persones més entrades en edat.

Metodologia

 • Univers d'estudi: Residents de Dénia amb dret a vot a les eleccions locals de Maig de 2023: 31.022 persones (Font: CER, CERE i CERA. Oficina del Cens Electoral, INE maig de 2023).
 • Interval de confiança: 95,5%.
 • Mostratge: Personal en punt estratègic, aleatori a la selecció de l'enquestat i amb control de quotes per edat, sexe i nacionalitat.
 • Treball de camp: Del 8 al 16 de maig del 2023.
 • Mostra: 300 enquestes.
 • Error màxim d'estimació per a proporcions:± 5,75%.
Deixa un comentari

  37.861
  4.463
  12.913
  2.540